Prețuri

Listă de prețuri cadastru și intabulare Minea Ilariu P.F.A.:

 

 

 

TIPUL LUCRĂRILOR

 

ONORARIU

(RON)

 

TAXE O.C.P.I.

(in regim normal)

TOTAL MINIM

(în funcție de actele)

TERMEN AVIZARE LA OCPI

(în regim normal)

 

 

1

Garsoniera

230

 

Minim 120 RON (în funcție de actele de proprietate)

350

 

 

 

21 zile

 

Apartamente

2 camere

270

390

3 camere

4 camere

320

440

2

 

Terenuri

intravilane

Fără

construcție

470 RON

 

120 RON

590 RON

 

21 zile

Cu

construcții

670 RON

790 RON

3

Terenuri

 extravilane

470 RON

120 RON

590 RON

21 zile

 

4

Înscriere construcție

noua

(intabulare construcție)

 

750 RON

60 RON+0.05% din valoarea de impozitare a construcției

 

 

21 zile

 

5

Dezmembrare

(în funcție de numărul de loturi)

300 RON/ Lot

60 RON pt. fiecare lot care rezulta din dezmembrare

 

 

9 zile

6

Comasare

 (alipire)

590 RON

60 RON

650 RON

9 zile

7

Trasarea punctelor

 în teren

50 RON/ punct

 

 

 

8

Actualizare/rectificare cadastru, Modificarea limitei de proprietate, Modificarea suprafeței imobilului. 

 

980 RON

 

120 RON

 

1100 RON

 

21 zile

 

9

Ridicare topografică pentru determinarea suprafeței de teren.

 

1200RON

 

Minim 200 RON

 

Minim

1400RON

 

21 zile

Prețul total al unei lucrări este format din ONORARIU + TAXE O. C. P. I.

Dacă proprietarul solicită executarea și intabularea în regim de urgență onorariul crește cu 100 RON/ pentru fiecare documentație.
În regim de urgență taxele către O.C.P.I. pentru fiecare documentație sunt de 5 ori mai mari decât în regim normal, iar termenul de avizare se va reduce de două ori.