Portofoliu

Lucrări de amploare executate de noi:

         –   Sporirea capacității de transport pe DN. 6, Linia C.F. Șimian – C.C.H. Dr. Tr.
             Severin, Pasaj inferior Km. 2 + 832.
         –   Pod pe DN 56 A Maglavit Dr. Tr. Severin Km.76 + 702.
         –   Săli de sport la diferite unități de învățământ din Drobeta turnu Severin.
         –   Documentații cadastrale necesare amplasării în satul Crainici, com. Bala, jud.
             Mehedinți a unei sonde de foraj de către SC Dafora SA – Sucursala Foraj
         –   Pavilion expozițional plus anexe pentru Reprezentanța Ford din Drobeta  Turnu Severin
         –   Apartamentări pentru blocuri de locuințe private cu spații comerciale pe mai multe nivele.
         –   Hală de producție industrială, fundații pentru utilaje și lucrări de montaj pentru SC Eurotyres
             Manufacturing SRL din Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
         –   Documentații cadastrale necesare ridicării locașelor de cult (biserici) în satul Iubca și com.
             Bala, jud. Mehedinți.
         –   Nenumărate lucrări topografice și cadastrale atât în intravilanul cât și în extravilanul
             localităților din jud. Mehedinți.

Tipul lucrărilor topografice și cadastrale executate în decursul anilor:

         –   Determinarea punctelor de ridicare necesare trasării elementelor topografice
         –   Trasarea în teren a elementelor de fundație și suprastructură
         –   Determinarea cotelor de nivel pe diferitele elemente de construcție
         –   Trasarea axelor și urmărirea etapelor de construcție
         –   Asigurarea asistenței de specialitate pentru realizarea elementelor de construcție
             conform  planurilor și proiectelor aferente
         –   Documentație cadastrală necesară înscrierii alipirii unui imobil.
         –   Trasarea în teren a limitelor corpului de proprietate.
         –   Documentație cadastrală necesară înscrierii unei construcții definitive pe un înscris
             în Cartea funciară.
         –   Trasarea în teren a construcțiilor conform proiectelor și avizelor de execuție.
         –   Executarea de nivelmente pentru determinarea cotelor conform proiectelor.
         –   Urmărirea șantierului și verificarea pe faze de execuție a respectării elementelor topografice.