Cadastru

Minea Ilariu P.F.A. – expert autorizat de către O.C.P.I. Mehedinți – certificat de autorizare seria MH Nr. 0076; funcția : Subinginer Topograf.
Vă stăm la dispoziție pentru lucrările de cadastru, topografie, geodezie și intabulare pentru Județul Mehedinți. Executăm lucrări și măsurători pentru apartamente, case și terenuri în Drobeta Turnu Severin și împrejurimi.

Pe lângă realizarea lucrărilor și măsurătorilor topografice necesare – relevee, planuri, schițe, vă oferim ajutor și întocmirea dosarelor pentru obținerea numărului cadastral, necesar intabulării în Cartea funciară precum și depunerea acestuia la ANCPI.

Lucrări executate:
documentații cadastrale necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară,
• documentații cadastrale necesare înscrierii dezlipirii unui imobil,
• documentații cadastrale necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune,
• documentații cadastrale necesare înscrierii unor construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară,
• documentații cadastrale necesare înscrierii modificării limitei de proprietate,
• documentații cadastrale necesare înscrierii modificării suprafeței imobilului,
• ridicări topografice pentru determinarea suprafețelor,
• drumuirii de nivelment geometric.

DE REȚINUT: NU EXECUTĂM ACTIVITĂȚILE NECESARE INTABULĂRII ÎN CARTEA FUNCIARĂ DECÂT PENTRU DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ (CADASTRU) EXECUTATĂ DE CĂTRE NOI.